ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
017-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2565
016-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2565
015-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2565
014-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2565
013-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2565
012-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2565
011-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2565
010-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ระยะครบ 150,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2565
009-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2565
008-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเข้าเล่มสันกาวเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2565

Total 17 Record : Page : 1 [ 2 ] Next>>