ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2


นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2
ร่วมงานกับเราข่าวประชาสัมมพันธ์


Copyright © 2015 Institute of Vocational Education Central Region 2